หน้าแรก
ค้นหาบัณฑิต/ศิษย์เก่า
     ค้นหาจากชื่อ
     ค้นหาจากรหัสนักศึกษา
     ค้นหาจากรหัสหมู่เรียน
     ค้นหาจากปีที่จบ
สรุปข้อมูลบัฑิต/ศิษย์เก่า
     จำนวนผู้สำเร็จรายปี
     ผู้สำเร็จรายปีแบบละเอียด
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน
       เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
     รายชื่อผู้ลงทะเบียน
       เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
     จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
     แยกรายคณะ
     แยกรายสาขาวิชา
     แยกรายหลักสูตร
     แยกตามประเภทนักศึกษา
     ผู้ได้รับเกียรตินิยม
 
 
วิธีเข้าระบบ
   นักศึกษา
        1.  เลือกเประเภทเป็น นักศึกษา ใส่รหัสนักศึกษาที่หัวข้อ Username
        2. ใส่วันเดือนปีเกิดที่หัวข้อ Password รูปแบบ เช่น เกิด 12/11/18 ให้ใส่ตัวเลข 121118
        3. กดที่ปุ่ม Sign In
        4. กรณีที่ไม่สามารถล็อกอินได้ ให้ทดลองใส่ 010101 ในช่อง password

   อาจารย์/เจ้าหน้าที่
        1. เลือกเประเภทเป็น อาจารย์ ใส่หมายเลขประจำตัวประชาชนที่หัวข้อ User
        2. ใส่วันเดือนปีเกิดที่หัวข้อ Password รูปแบบ เช่น เกิด 12/11/2518 ให้ใส 12112518
        3. กดที่ปุ่ม Sign In
        4. กรณีที่ไม่สามารถล็อกอินได้ ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ฯ 
ขอให้บัณฑิตที่จะเรารับพระราชทานปริญญาบัตร

   เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ โดยมีขั้นตอนดังนี้

   
 1. ให้ LOGIN เข้าระบบ คลิกที่ เมนู ภาวะการมีงานทำ
     2 .กรอกข้อมูลให้ครบแล้ว บันทึก เพื่อเป็นการยืนยัน
    
แจ้งนักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า
    ที่มีความประสงค์ที่จะฝากประวัติสำหรับการสมัครงาน / หางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดทำระบบให้นักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า สามารถกรอกข้อมูลส่วนตัว สาขาวิชาชีพที่ต้องการ และข้อมูลปัจจุบันเพื่อเป็นการฝากประวัติ สำหรับการหางานโดยสามารถให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างผู้ที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถค้นหาประวัติ นักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่าได้

  LOGIN เข้าระบบ
Type:
User:
Password:จำนวนผู้ login เข้าระบบ
วันนี้
1
เดือนนี้
14
ปี พ.ศ. นี้
28
รวมทั้งหมด
14663

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์
วันนี้
6
เดือนนี้
297
ปี พ.ศ. นี้
969
รวมทั้งหมด
129227


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

 20-02-2558 :10:39:56

 Home | contact us | Visitor  : วันนี้ 45 | เดือนนี้ : 1458 | ปีนี้ : 4654 | รวม : 367119
KANCHANABURI RAJABHAT UNIVERSITY ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพฯ E-mail : chanakit2004@hotmail.com