เช่น 52     ประเภทนักศึกษา
ภาคเรียนที่ เช่น 1      ปีการศึกษา เช่น 2552         
กรอกข้อมูลให้ครับ แล้วรอสักครู่ ระบบจะใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีในการประมวลผล