ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2530   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   M.A.T   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   คหกรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   ด้านอาหารและโภชนาการ การจัดดอกไม้และประดิษฐ์ดอกไม้
หัวข้อเรื่องวิจัย

ปี
:

ปี
:
บทเรียนท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:
ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ

ปี
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัยญาท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2554
:
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
:
การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารที่ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดที่ได้จากต้นข้าวเม่านก
ปี 2550
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 76 | เดือนนี้ : 18217 | ปีนี้ : 310961 | รวม : 2497947

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...