ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. หฤทภัค    กิรติเสวี        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว หฤทภัค    กิรติเสวี
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2547   โปรแกรม/สาขาวิชา : วัสดุศาสตร์
หลักสูตร :   Ph.D.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ไม่ระบุ
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   วัสดุ (ไม้,กระดาษ,พลาสติก,แก้ว ฯลฯ)
ความเชี่ยวชาญ :   วัสดุศาสตร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
การสังเคราะห์เบนซอกซาซีนเพื่อใช้ในงานวัสดุเชิงประกอบ
ปี 2548
: หัวหน้าโครงการ
การผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ปี 2550
:
การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารที่ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดที่ได้จากต้นข้าวเม่านก
ปี 2550
:
การวิเคราะห์สารหอมในดอกของต้นโมกราชินี
ปี 2550
:
การกำจัดบิสฟีนอลเอโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากการกระตุ้นด้วยวิธี ทางกายภาพ
ปี 2552
:
การพัฒนาเทคนิคการผลิตวัสดุอัดซ้อนระหว่างโลหะและพอลิเมอร์
ปี 2552
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 139 | เดือนนี้ : 18280 | ปีนี้ : 311024 | รวม : 2498010

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...