ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. พิมพร    ไชยตา        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง พิมพร    ไชยตา
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2552   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   การศึกษาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; การศึกษา
สถานะ : 
  ลาออก
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 สำนักงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2554
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 59 | เดือนนี้ : 18200 | ปีนี้ : 310944 | รวม : 2497930

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...