ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. เฉลียว    เพชรทอง        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. เฉลียว    เพชรทอง
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2548   โปรแกรม/สาขาวิชา : เคมี
หลักสูตร :   วท.ด.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   ชีวเคมี
ความเชี่ยวชาญ :   สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
หัวข้อเรื่องวิจัย
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้กระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟ้าสำหรับการสกัดสารโรตินอยด์จากต้นหางไหลในระดับอุตสาหกรรม
ปี 2554
:
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารปราบศัตรูพืชทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร
ปี 2554
:
การผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ปี 2550
:
การสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บกักสารที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ปี 2550
:
การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารที่ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดที่ได้จากต้นข้าวเม่านก
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์สารหอมในดอกของต้นโมกราชินี
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
การคัดแยกไดออสมินจากกวาวเครือแดงเพื่อใช้ประโยชน์ในทางเภสัช
ปี 2551
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสารต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2552
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 176 | เดือนนี้ : 18317 | ปีนี้ : 311061 | รวม : 2498047

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...