ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ภาคภูมิ    พันธุวาสิฏฐ์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย ภาคภูมิ    พันธุวาสิฏฐ์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาตรี    พ.ศ. 2532   โปรแกรม/สาขาวิชา : เทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตร :   การศึกษาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  นักประชาสัมพันธ์   
หน่วยงาน :   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   วิทยากร วิชาองค์ประกอบภาพถ่ายและภาพยนตร์ , หลักการตัดต่อวิดีโอ , ศิลปะเพื่องานผลิตสื่อ ,การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ ผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์และการศึกษา
หัวข้อเรื่องวิจัย
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ปี 2554
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 652 | เดือนนี้ : 23716 | ปีนี้ : 97811 | รวม : 2284797

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...