ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว กุลศิริ    ศิริวัฒน์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว กุลศิริ    ศิริวัฒน์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2531   โปรแกรม/สาขาวิชา : ธุรกิจเกษตร
หลักสูตร :   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   เกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   เกษตรศาสตร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
:
การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารที่ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดที่ได้จากต้นข้าวเม่านก
ปี 2550
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 115 | เดือนนี้ : 29198 | ปีนี้ : 321942 | รวม : 2508928

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...