ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. จุมพจน์    วนิชกุล        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  รศ. จุมพจน์    วนิชกุล
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2550   โปรแกรม/สาขาวิชา : อุดมศึกษา
หลักสูตร :   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ตำแหน่ง :
  รองศาสาตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   วารสารศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
การสังเคราะห์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก
ปี 2548
: หัวหน้าโครงการ
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเจียระไนนิล ใน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
:
การจัดตั้งกลุ่มบัณฑิตรับเหมาจัดทำระบบสารสนเทศในองค์กรภาครัฐ เอกชนและองค์กรท้องถิ่น
ปี 2549
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 85 | เดือนนี้ : 29168 | ปีนี้ : 321912 | รวม : 2508898

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...