ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว ศิริวรรณ    จันทร์แก่น        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. ศิริวรรณ    จันทร์แก่น
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2566   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   ปร.ด.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปตามแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ในยุคดิจิทัลสำหรับบางรายวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
ทฤษฎีระบบควบคุมสำหรับพลวัตของ HIV
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
ตัวแบบการตัดสินใจการคงอยู่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2558
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 860 | เดือนนี้ : 23924 | ปีนี้ : 98019 | รวม : 2285005

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...