ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว แพรว    พิมพ์โพธิ์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว แพรว    พิมพ์โพธิ์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2551   โปรแกรม/สาขาวิชา : การออกแบบ
หลักสูตร :   ศิลปมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; ศิลป
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   การออกแบบ
ความเชี่ยวชาญ :   ด้านศิลป
หัวข้อเรื่องวิจัย
การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
การสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพืชพื้นถิ่น : กรณีศึกษาเห็ดโคนป่าต้มเค็มในบรรจุภัณฑ์ในเขตพื้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 936 | เดือนนี้ : 24000 | ปีนี้ : 98095 | รวม : 2285081

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...