ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว พนิดา    จารย์อุปการะ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. พนิดา    จารย์อุปการะ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2558   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 6501)   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   ทำวิจัยทางการศึกษา นิเทศการสอน
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาคู่มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักศึกษาครู
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 894 | เดือนนี้ : 23958 | ปีนี้ : 98053 | รวม : 2285039

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...