ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ศิวาวุฒม์    ชัยเชาวรินทร์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย ศิวาวุฒม์    ชัยเชาวรินทร์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2554   โปรแกรม/สาขาวิชา : ประวัติศาสตร์ศึกษา
หลักสูตร :   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน “บ้านท่าขนุน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การศึกษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนลุ่มแม่น้ำแม่กลองตอนบนกับความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น
ปี 2560
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 809 | เดือนนี้ : 22833 | ปีนี้ : 96928 | รวม : 2283914

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...