ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว วิชชุดา    เขม้นดี        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว วิชชุดา    เขม้นดี
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาตรี    พ.ศ. 2549   โปรแกรม/สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
หน่วยงาน :   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   คอมพิวเตอร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 88 | เดือนนี้ : 18229 | ปีนี้ : 310973 | รวม : 2497959

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...