ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง พจนีย์    สุขชาวนา        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. พจนีย์    สุขชาวนา
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2558   โปรแกรม/สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์การศึกษา
หลักสูตร :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; คอมพิวเตอร์
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 650145)   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   คอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :   คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาระบบต้นแบบดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
บทเรียนท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาลายจักสาน:ผลิตภัณฑ์จากหวาย
ปี 2554
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 180 | เดือนนี้ : 29263 | ปีนี้ : 322007 | รวม : 2508993

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...