ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง สมาพร    เรืองสังข์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง สมาพร    เรืองสังข์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2544   โปรแกรม/สาขาวิชา : การจัดการศัตรูพืช
หลักสูตร :   M.SC.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  โอนย้าย
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   วิทยาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   ด้าน Bio control กำจัดศัตรูพืชด้วยเชื้อรา
หัวข้อเรื่องวิจัย
ระบบนิเวศเกษตรและการจัดการทรัพยากรของชุมชนในพื้นที่รอยต่อชายแดนกาญจนบุรี-ทวาย
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ปี 2558
:
การควบคุมเชื้อก่อโรคในลำต้นเหนือดินของหน่อไม้ฝรั่งด้วยจุลินทร์ย์ผิวพืช
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
แบคทีเรียพีจีพีอาร์กับแนวทางการพัฒนาพื้นที่เกษตรในชุมชนบ้านพุน้ำร้อน รองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้
ปี 2556
:
การคัดเลือกจุลินทรีย์จากดินป่าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อก่อโรคในพืชเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุร
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
การแยกเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตจากเหมืองนากาญจน์และผลของเชื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกาญจนบุร
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
การคัดเลือกจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง ในอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2554
:
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ปี 2554
:
ความหลากหลายของ Actinomycetes ที่สร้างสารปฏิชีวนะจากดินในเขตป่าชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2549
: หัวหน้าโครงการ
การคัดแยกแบคทีเรียละลายหินฟอสเฟต (PSM) จากดินบริเวณรากไผ่ ในป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
การคัดเลือกเชื้อราละลายหินฟอสเฟต (PSM) จากถ้ำในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2551
: หัวหน้าโครงการ
แนวทางในการจัดทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไผ่ ศึกษากรณีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตของจุลินทรีย์ในพื้นที่ปลูกไผ่เลี้ยงตำบลท่าเสา จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2553
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 174 | เดือนนี้ : 29257 | ปีนี้ : 322001 | รวม : 2508987

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...