ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ณรงค์    จิตมุ่งงาน        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. ณรงค์    จิตมุ่งงาน
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2524   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   พบ.ม.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   คณิตศาสตร์และสถิติ
ความเชี่ยวชาญ :   การสอนคณิตศาสตร์และสถิติ, คอมพิวเตอร์บางโปรแกรม
หัวข้อเรื่องวิจัย
การศึกษาสถานภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2548
:
ปรากฏการณ์เกรดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2544-2548
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2550
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3236 | เดือนนี้ : 20525 | ปีนี้ : 200898 | รวม : 2387884

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...