ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย นพพร    เทนอิสสระ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. นพพร    เทนอิสสระ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2561   โปรแกรม/สาขาวิชา : เทคโนโลยีพลังงาน
หลักสูตร :   ปร.ด.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   เครื่องกล
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาการทำความเย็นด้วยพลังงานลม
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาชุดควบคุมการเปิดปิดไฟอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานด้านแสงสว่างในอาคาร
ปี 2563
:
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
ปี 2561
:
การใช้ประโยชน์จากลมเย็นของระบบปรับอากาศในอาคาร เพื่อการอบแห้งสมุนไพร : ดีปลี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2560
:
การพัฒนาระบบท่อน้ำประปาภายในอาคาร
ปี 2560
:
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2550
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3352 | เดือนนี้ : 20641 | ปีนี้ : 201014 | รวม : 2388000

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...