ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว ภรณี    หรรษพัฒนกุล        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว ภรณี    หรรษพัฒนกุล
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2517   โปรแกรม/สาขาวิชา : เทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตร :   การศึกษามหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; การศึกษา
สถานะ : 
  ลาออก
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
หัวข้อเรื่องวิจัย
พลังประวัติศาสตร์แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีต่อการท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย
ปี 2550
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3196 | เดือนนี้ : 20485 | ปีนี้ : 200858 | รวม : 2387844

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...