ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. หฤทภัค    กีรติเสวี
การสังเคราะห์เบนซอกซาซีนเพื่อใช้ในงานวัสดุเชิงประกอบ
ปี 2548
: หัวหน้าโครงการ
การผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ปี 2550
:
การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารที่ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดที่ได้จากต้นข้าวเม่านก
ปี 2550
:
การวิเคราะห์สารหอมในดอกของต้นโมกราชินี
ปี 2550
:
การกำจัดบิสฟีนอลเอโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากการกระตุ้นด้วยวิธี ทางกายภาพ
ปี 2552
:
การพัฒนาเทคนิคการผลิตวัสดุอัดซ้อนระหว่างโลหะและพอลิเมอร์
ปี 2552
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 4630 | เดือนนี้ : 33764 | ปีนี้ : 137343 | รวม : 2324329

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...