ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย วีระ    ยุคุณธร        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย วีระ    ยุคุณธร
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2558   โปรแกรม/สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปตามแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ในยุคดิจิทัลสำหรับบางรายวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2564
:
ตัวแบบสมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วนฮาดามาร์ดฟัชชี่สำหรับทรงกระบอกสวมอัดภายใต้แรงดันภายนอกที่ไม่แน่นอน
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้จีโอจีบราสำหรับการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ : บทเรียนเรื่องพลังงานกล
ปี 2563
:
การมีอยู่จริงของคำตอบและมีเพียงคำตอบเดียวของสมการเชิงอนุพันธ์ฟัซซี่
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
ปัญหาค่าขอบของอินครูชันเชิงอนุพันธ์เศษส่วน
ปี 2561
:
ทฤษฎีระบบควบคุมสำหรับพลวัตของ HIV
ปี 2561
:
การพัฒนาส่วนต่อประสานกราฟฟิกกับผู้ใช้ในการตรวจสอบการทำงานของวงจรลอจิกในพีชคณิตบูลีนของชุดกิจกรรม AgSTEM
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 4594 | เดือนนี้ : 52930 | ปีนี้ : 156509 | รวม : 2343495

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...