ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ผศ. สุทิพันธุ์    บงสุนันท์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. สุทิพันธุ์    บงสุนันท์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2537   โปรแกรม/สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ลาออก
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(รหัสสาขาวิชา 6103)   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   เศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   การจัดการทั่วไป
หัวข้อเรื่องวิจัย
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
:
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร กลุ่มวิสาหกิจชุมชตเขมชาติหนองบัว ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
ปี 2557
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 56 | เดือนนี้ : 33877 | ปีนี้ : 137456 | รวม : 2324442

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...