ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร. มณี    ชินณรงค์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. มณี    ชินณรงค์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2554   โปรแกรม/สาขาวิชา : การจัดการ
หลักสูตร :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
(รหัสสาขาวิชา 680214)   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   การจัดการ
ความเชี่ยวชาญ :   การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาศักยภาพการตลาดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจรีสอร์ทในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 100 | เดือนนี้ : 33921 | ปีนี้ : 137500 | รวม : 2324486

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...