ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง พวงรัตน์ เชื้อรบ    ชาญสตพัชร        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง พวงรัตน์ เชื้อรบ    ชาญสตพัชร
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2555   โปรแกรม/สาขาวิชา : นิติศาสตร์
หลักสูตร :   นิติศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   นิติศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
สำรวจลักษณะสิทธิในที่ดินของประชากรในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 240 | เดือนนี้ : 29374 | ปีนี้ : 132953 | รวม : 2319939

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...