ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว นิตยา    วานิกร        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. นิตยา    วานิกร
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2550   โปรแกรม/สาขาวิชา : เกษตรศึกษา- พืชไร่นา
หลักสูตร :   ปร.ด.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชไร่
(รหัสสาขาวิชา 5102)   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   เกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาสารสกัดจากพืชเพื่อการควบคุมวัชพืชหลังงอก
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
การประเมินความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวในการจัดการสายโซ่อุปทานของยอดผักหวานป่าในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2872 | เดือนนี้ : 40907 | ปีนี้ : 144486 | รวม : 2331472

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...