ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย อาทิตย์    เรืองศรี        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย อาทิตย์    เรืองศรี
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2558   โปรแกรม/สาขาวิชา : ฟิสิกส์
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   ฟิสิกส์
หัวข้อเรื่องวิจัย
การประยุกต์ใช้จีโอจีบราสำหรับการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ : บทเรียนเรื่องพลังงานกล
ปี 2563
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2902 | เดือนนี้ : 40937 | ปีนี้ : 144516 | รวม : 2331502

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...