ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว กาญจนา    ชาวนาฟาด        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว กาญจนา    ชาวนาฟาด
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2555   โปรแกรม/สาขาวิชา : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตร :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ลาออก
ตำแหน่ง :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
หน่วยงาน :   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มสาขา :   community planning
ความเชี่ยวชาญ :   MS office ,graphic ,web desige, english
หัวข้อเรื่องวิจัย
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสำหรับเศรษฐกิจยุค 4.0
ปี 2563
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 49 | เดือนนี้ : 33870 | ปีนี้ : 137449 | รวม : 2324435

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...