ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย วีรกุล    เจริญสุข        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย วีรกุล    เจริญสุข
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2560   โปรแกรม/สาขาวิชา : ภาษาไทย
หลักสูตร :   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   ภาษาไทย
หัวข้อเรื่องวิจัย
กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนชีวิตผู้ใช้แรงงานในเพลงลูกทุ่ง
ปี 2562
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 4088 | เดือนนี้ : 52424 | ปีนี้ : 156003 | รวม : 2342989

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...