ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว อรพรรณ    วรรณภูมิ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว อรพรรณ    วรรณภูมิ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาตรี    พ.ศ. 2564   โปรแกรม/สาขาวิชา : การจัดการ
หลักสูตร :   บริหารธุรกิจบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   
หน่วยงาน :   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มสาขา :   บริหารธุรกิจและการจัดการ
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปี 2561
:
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
ปี 2560
:
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
ปี 2559
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3160 | เดือนนี้ : 20449 | ปีนี้ : 200822 | รวม : 2387808

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...