ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว กาญจนา    เทพสร        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว กาญจนา    เทพสร
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2560   โปรแกรม/สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
หลักสูตร :   ครุศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  นักวิชาการศึกษา   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม AR Code
ปี 2561
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2750 | เดือนนี้ : 40785 | ปีนี้ : 144364 | รวม : 2331350

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...