ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย สมเจตน์    ฤทธิ์เดช        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย สมเจตน์    ฤทธิ์เดช
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาตรี    พ.ศ. 2554   โปรแกรม/สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ลาออก
ตำแหน่ง :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   
หน่วยงาน :   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ด้าน การสืบค้นและอ้างอิง เพื่อสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2704 | เดือนนี้ : 40739 | ปีนี้ : 144318 | รวม : 2331304

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...