ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง อรพรรณ    คงทาน        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง อรพรรณ    คงทาน
การศึกษาระดับสูงสุด :   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)    พ.ศ.   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   ปวช.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  พนักงานห้องปฏิบัติการ   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   พูด-อ่านภาษาพม่า
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลภายใต้ข้อกำหนด ISO 17025 เพื่อใช้งานของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 1018 | เดือนนี้ : 16985 | ปีนี้ : 91080 | รวม : 2278066

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...