ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง สุภาพ    เทนอิสสระ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง สุภาพ    เทนอิสสระ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2547   โปรแกรม/สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร :   วิทยาศาตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   คอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :   เทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อเรื่องวิจัย
สถานภาพ ปัญหาและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ปี 2554
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2667 | เดือนนี้ : 40702 | ปีนี้ : 144281 | รวม : 2331267

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...