ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล % หัวหน้าโครงการ
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง %
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2557
งบ
งบแผ่นดิน
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด    3    งวด 
จำนวนเงิน    650,000   บาท
  งวดที่ 1    50 %
292,500
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2556  
  งวดที่ 2    20 %
117,000
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/04/2557  
  งวดที่ 3    30 %
175,500
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2557  
ยอดเงินคงเหลือ 0   บาท
วันที่ทำสัญญา 01/10/2556   วันที่ครบกำหนดสัญญา 01/10/2557          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย 10 % จำนวนเงิน 65,000
สถานะงานวิจัย
สิ้นสุดโครงการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
โครงการเดี่ยว
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 1963 | เดือนนี้ : 26809 | ปีนี้ : 130388 | รวม : 2317374

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...