หน้าแรก
   
เลขประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน
 
   

** สำหรับผู้ที่เคยกรอกใบสมัครไว้แล้วให้ เข้าระบบเพื่อ อับโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190