เข้าสู่ระบบ

เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน
  ตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ต่างกัน
 

ระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.58 เวลา 13.00 น. ถึง 17 พ.ย.58 เวลา 16.00 น.

หากท่านมีปัญหาในการเข้าระบบ กรุณาติดต่องานบริหารงานบุคคล สายใน 116 สายนอก 034-633223

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล

Personkru @2015 งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี