งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หน้าหลัก | การดำรงวาระ | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | Login  

 
   หน้าแรก
  ความเป็นมา
  โครงสร้างการบริหาร
  องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
  พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
  กำหนดการประชุม
  อำนาจและหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
 
  เอกสารการประชุม
  วาระการดำรงตำแหน่ง
   คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
   รายงานประจำปี
 


ประวัติ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายยอดชาย สุจิตต์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

1.ชื่อ

       นายยอดชาย  สุจิตต์

 

2.วันเดือนปีเกิด

     

31 มกราคม พ.ศ. 2491      

 

3.ประวัติการศึกษา

       

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน           2544               สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

 

4.ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

      

ประธานเขตการศึกษาเขต 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2

ประธานมูลนิธิหรรษาสุจิตต์

 

5.ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

       

เทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  (พ.ศ. 2533)

นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี  (พ.ศ. 2539)

        ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี  (พ.ศ. 2541)

 

6.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

       เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

 

 
 

 

ผู้เขียน : วันที่ : แก้ไชวันที่ :Home | contact us | Visitor  : วันนี้ 34 | เดือนนี้ : 1073 | ปีนี้ : 18105 | รวม : 976115
(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabhat University