. อนุมัติ       ไม่อนุมัติ      รอพิจารณา  
ลำดับ
พ.ศ.
อนุมัติ
สถานะ
รหัสโครงการ /ชื่อโครงการ
สรปผล
ขออนุมัติงบ
ใช้จ่าย
เหลือ
คืน ม.
1
ดำเนินการ
239 :
0
0
0
0
2
ดำเนินการ
261 :
0
0
0
0
3
ดำเนินการ
286 :
0
0
0
0
4
ดำเนินการ
293 :
0
0
0
0
5
ดำเนินการ
338 :
0
0
0
0
6
ดำเนินการ
341 :
0
0
0
0
7
ดำเนินการ
382 :
0
0
0
0
8
ดำเนินการ
384 :
0
0
0
0
9
ดำเนินการ
386 :
0
0
0
0
       
รวม
 
0
0
0
0