ปรับปรุงระบบล่าสุด วันศุกร์ที่่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
Version 1.0


พัฒนาระบบโดย
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Management Information System Kanchanaburi Rajabhat University (MIS)