เรื่อง หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร


หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร

     ส่วนที่ 1 input

           การบริหารหลักสูตร  คลิก

     ส่วนที่ 2 การประเมินตัวบ่งชี้

          6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  คลิกผู้เขียน :admin วันที่ :2018-07-09 11:47:28 แก้ไชวันที่ :2018-07-09 12:06:12