เรื่อง หมวดที่ 2 อาจารย์


หมวดที่ 2 อาจารย์

     ส่วนที่ 1 input

           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ  คลิก

 

     ส่วนที่ 2 การประเมินตัวบ่งชี้

          4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  คลิก

          4.2 คุณภาพอาจารย์  คลิก

          4.3 คุณภาพอาจารย์  คลิกผู้เขียน :admin วันที่ :2018-07-09 11:07:49 แก้ไชวันที่ :2018-07-09 12:00:08