ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. วัชรี    ชูชาติ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. วัชรี    ชูชาติ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2548   โปรแกรม/สาขาวิชา : การจัดการการศึกษา
หลักสูตร :   D.Ed.   กลุ่มสาขา ; การศึกษา
สถานะ : 
  สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   ภาษาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   ภาษาอังกฤษ
หัวข้อเรื่องวิจัย
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 สำนักงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2554
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 155 | เดือนนี้ : 18296 | ปีนี้ : 311040 | รวม : 2498026

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...