ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง วารินทร์    รักษาเพชร        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง วารินทร์    รักษาเพชร
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2526   โปรแกรม/สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์
หลักสูตร :   M.A.T   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   คหกรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   การทำอาหาร ขนมไทย ขนมอบ
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มขนมของฝาก ตำบลตอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัยญาท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2554
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 100 | เดือนนี้ : 18241 | ปีนี้ : 310985 | รวม : 2497971

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...