ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง ศิริพร    คงสวัสดิ์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง ศิริพร    คงสวัสดิ์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ.   โปรแกรม/สาขาวิชา : เคมี
หลักสูตร :   การศึกษามหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; ชีวเคมี
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   ชีวเคมี
ความเชี่ยวชาญ :   การสอนเคมี
หัวข้อเรื่องวิจัย
โครงการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนชาวแพ บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แควน้อยและแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 677 | เดือนนี้ : 23741 | ปีนี้ : 97836 | รวม : 2284822

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...