ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย สมภพ    ศรีสิทธิไพบูลย์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย สมภพ    ศรีสิทธิไพบูลย์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2552   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   Master of science   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
ตัวยืนยงแบบวาสซิเลียฟของเงื่อน
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
Some Applications of Symplectic Geometry and Contact Geometry in Knot Theory
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 1020 | เดือนนี้ : 24084 | ปีนี้ : 98179 | รวม : 2285165

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...