ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. ณรงค์เดช    รัตนานนท์เสถียร        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. ณรงค์เดช    รัตนานนท์เสถียร
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2551   โปรแกรม/สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์
หลักสูตร :   Ph.D. (Computing Science)   กลุ่มสาขา ; การพัฒนาซอฟต์แวร์
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(รหัสสาขาวิชา 1806)   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   การพัฒนาซอฟต์แวร์
ความเชี่ยวชาญ :   ด้านการจัดระบบเครือข่าย และ Web Application
หัวข้อเรื่องวิจัย
นวัตกรรมการบริหารต้นทุนเกษตรสมัยใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2562
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 94 | เดือนนี้ : 8227 | ปีนี้ : 82322 | รวม : 2269308

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...