ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว ชญานุช    เซี่ยงคิ้ว        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว ชญานุช    เซี่ยงคิ้ว
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2558   โปรแกรม/สาขาวิชา : นาฎศิลป์ไทยศึกษา
หลักสูตร :   ศิลปมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจและกฎหมาย
ความเชี่ยวชาญ :   อาจารย์
หัวข้อเรื่องวิจัย
รูปแบบนาฏกรรมการฟ้อนแคนไทยทรงดำ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2562
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 723 | เดือนนี้ : 22747 | ปีนี้ : 96842 | รวม : 2283828

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...