ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว นิรัญชา    ทิพกนก        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว นิรัญชา    ทิพกนก
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2556   โปรแกรม/สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย
หลักสูตร :   การศึกษามหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   พิธีกร/นาฎศิลป์/ดนตรีไทย(ขิม,จะเข้)/ดนตรีสากล(อูคูเลเล่)
หัวข้อเรื่องวิจัย
การวิจัยและพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2562
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 974 | เดือนนี้ : 24038 | ปีนี้ : 98133 | รวม : 2285119

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...