ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย รังสรรค์    ชัยบำรุง        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย รังสรรค์    ชัยบำรุง
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาตรี    พ.ศ. 2534   โปรแกรม/สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
หลักสูตร :   ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; วิศวกรรมโยธา
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   วิศวกรโยธา คำนวณโครงสร้าง, ควบคุมงานก่อสร้าง ,ตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
หัวข้อเรื่องวิจัย
ความต้องการและความจำเป็นในการใช้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ ชุมชนหนองบัว
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ชุดฝึกการอนุรักษ์พลังงานปั๊มน้ำ
ปี 2556
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 988 | เดือนนี้ : 24052 | ปีนี้ : 98147 | รวม : 2285133

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...