ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย วิชาญ    พันธุ์ประเสริฐ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย วิชาญ    พันธุ์ประเสริฐ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2551   โปรแกรม/สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ศึกษา
หลักสูตร :   กศ.ด.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   เคมี
หัวข้อเรื่องวิจัย
คุณสมบัติทางกายภาพและค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งที่ผลิตจากกะลาและจาวตาลโตนดโดยใช้ตัวประสานชนิดต่างๆ ในเชิงพาณิชย์
ปี 2561
:
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตเนื้อตาล
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 215 | เดือนนี้ : 8348 | ปีนี้ : 82443 | รวม : 2269429

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...